Bobil

Om vår Bobiltur, tur-retur Manndalen leser du herEllers er denne siden for de som kan tenke seg å leie en bobil. Flere firmaer i Norge leier ut bobiler og de kommer man lett over ved å søke på nettet. Mange privatpersoner ønsker å leie ut bobilene sine i perioder de ikke bruker dem selv. Denne siste kategorien kan man søke på finn.no, men de er ikke så lett å finne. Sverige har en nettside hvor det er enkelt å søke opp ledige bobiler, og det finnes mange bobiler(husbilar) å velge mellom. Prisen for å leie bobil er lavere i Sverige enn i Norge.

http://www.blocket.se/hela_sverige/husvagnar_husbilar/

Hva sier lovverket i Norge om å kjøre svenskregistrert bobil i Norge, Tollvesenet har en regel om dette:

Forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge 

§ 5. Innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn for personer med fast oppholdssted i Norge. Vilkår.

c)

Utleiekjøretøy.
       Person med fast oppholdssted i Norge, kan innføre og midlertidig bruke et utenlandsregistrert utleiekjøretøy her i landet. Den totale bruken av utenlandsregistrerte utleiekjøretøyer etter denne bestemmelse må ikke overstige 42 dager i løpet av en periode på 12 måneder.
       Bruk som nevnt i første ledd skal meldes til tollmyndighetene før motorvognen innføres til Norge. Det er kun den eller de personer som står oppført i leiekontrakten som kan melde bruken til tollmyndighetene. Meldingen skal inneholde: leietakers navn, fødselsnummer/D-nummer, kontaktinformasjon på leietaker, motorvognens kjennemerke, navn på utleiefirma, avtalens referansenummer og tidsperioden motorvognen skal brukes i Norge. Toll- og avgiftsdirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om hvordan melding til tollmyndighetene skal skje.
       Utenlandsregistrerte utleiekjøretøyer som ikke gjenutføres av leietaker må leveres til utleiers representant her i landet. I de tilfellene representanten overtar motorvognen, plikter denne å besørge gjenutførsel. I den forbindelse kan representanten leie ut motorvognen for transport direkte til utlandet.
       Et utenlandsregistrert utleiekjøretøy må ikke benyttes i Norge av personer med fast oppholdssted i Norge i tråd med bestemmelsen her i mer enn 182 dager i løpet av en 12-måneders periode.

Comments are closed.