Bytur tur retur

Nobel instituttet

Nobel instituttet, det gule bygget, fikk jeg ikke med meg før vi hadde passert.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.